Zasilanie awaryjne
Bezobsługowe akumulatory żelowe - sprzedaż hurtowa baterii przemysłowych.
Wyszukaj w katalogu:
Katalog / POLIGRAFIA / AKCESORIA POLIGRAFICZNE /

Activ Papier
producent rolek do kas fiskalnych, faksów oraz ta¶m do metkownic. Proponowane rolki s± w ró¿nych rozmiarach, ponadto firma jest w stanie wyprodukowaæ niestandardowe rolki, zgodnie z wymaganiami klienta. Mapa dojazdu, informacje kontaktowe oraz info o produkcie.
Ocena:
   


Amos
firma poligraficzno-wydawnicza specjalizuj±c± siê w projektowaniu i produkcji publikacji reklamowych oraz biurowych dla ¶rednich i du¿ych przedsiêbiorstw. Opis ¶wiadczonych us³ug. Lista referencyjna.
Ocena:
   


API
dystrybutor materia³ów i urz±dzeñ do sitodruku. W ofercie plastizole Union Ink, emulsje ¶wiat³oczu³e, chemikalia sitodrukowe, kleje do blatów, gumy raklowe ORA, papiery transferowe Forever do druku cyfrowego, brokaty, folie transferowe, materia³y do wykonywania prasowanek, kulki kawiorowe, d¿ety, prasy transferowe Adkins, karuzele rêczne i automatyczne.
Ocena:
   


Ara Sp. z o.o.
firma oferuje akcesoria do sitodruku: farby konwencjonalne i suszone promieniami UV firmy Marabu, emulsje, chemiê firmy Kiwo oraz drobny osprzêt sitodrukowy: gumy raklowe, uchwyty, ramki, naci±g siatki. Opis poszczególnych produktów.
Ocena:
   


Derya S C
dystrybutor sprzêtu poligraficznego firm: Horizon, Stielow, Fuji, Shinohara, Hohner. Maszyny drukarskie i materia³y poligraficzne, falcerki, krajarki, oklejarki, wie¿e zbieraj±ce i inne. Równie¿ u¿ywany sprzêt. Na stronie zdjêcia i opisy towarów.
Ocena: