Zasilanie awaryjne
Bezobsługowe akumulatory żelowe - sprzedaż hurtowa baterii przemysłowych.
Wyszukaj w katalogu:
Katalog / HANDEL / ARTYKU£Y BIUROWE /

ABIS Artykuly Biurowe i Szkolne
Dystrybutor ¶wiatowych producentów bran¿y biurowo-papierniczej. Specjalne warunki sprzeda¿y, bogata informacja techniczna, wsparcie marketingowe.
Ocena:
   


Lexmark Poland
Lexmark Poland
Ocena:
   


Papier ksero,tusz,toner,kartrid¿,atrament do drukarki,nod32
Komputerowe materia³y eksploatacyjne,tusze,atramenty,tonery,kartrid¿e,kasety,papier,rolki,folie,etykiety do drukarek laserowych,atramentowych,ig³owych,kserokopiarek,ploterówi faksów,sklep internetowy
Ocena:
   


GSK - S³awomir Gryka³owski&Sebastian Koszewski
kompleksowe zaopatrzenie biur w artyku³y biurowe, urz±dzenia biurowe, materia³y eksploatacyjne, akcesoria komputerowe, podzespo³y i osprzêt, sieci komputerowe, oprogramowanie informatyczne oraz meble biurowe.
Ocena:
   


Posnet Polska
Posnet - intelignetne systemy kas fiskalnych. W ofercie drukarki i kasy fiskalne, ekrany dotykowe, terminale POS, posnet thermal, termal, kasa bingo, perfekt i inne
Ocena:
   


Global Serwis
Global Serwis - komputery, kopiarki, faxy, drukarki, niszczarki
Ocena:
   


automat do biura
Zajmujemy siê kompleksow± aran¿acj± miejsc, w których bêd± sta³y automaty (sto³ówki, pokoje socjalne, bufety), pod³±czamy automaty do sieci, dokonujemy rozruchu oraz bezp³atnego przeszkolenia w przypadku zakupu urz±dzenia lub dzier¿awy. Oferujemy pe³ne systemy bezgotówkowej sprzeda¿y - wydawania napojów na terenie biura i zak³adu pracy w oparciu o klucze lub karty chipowe.
Ocena:
   


"ALIGA"
Firma ALIGA istnieje na rynku od 1995 r. G³ównym kierunkiem dzia³alno¶ci firmy jest import artyku³ów papierniczych z Dalekiego Wschodu.
Ocena: