Zasilanie awaryjne
Bezobsługowe akumulatory żelowe - sprzedaż hurtowa baterii przemysłowych.
Wyszukaj w katalogu:
Katalog / EDUKACJA I NAUKA / ASTRONOMIA /

Astronomia - teleskopy i obserwacje
Informacje o tym co i jak obserwowaæ. Rodzaje i budowa teleskopów. Metody prowadzenia obserwacji. Podstawowe informace o uk³adzie s³onecznym
Ocena:
   


Astrokrak – teleskopy i lunety astronomiczne, astronomia, optyka Soligor.
Astrokrak wykonuje lunety i teleskopy astronomiczne, okulary. W ofercie profesjonalna optyka teleskopowa, akcesoria, napêdy, oraz teleskopy i lunety firmy Soligor. Na stronie komis sprzêtu, astronomia w pigu³ce.
Ocena:
   


Ksiê¿yc
Kalendarz ksiê¿ycowy i inne informacje na temat jedynego satelity Ziemi. Unikatowe ciekawostki i wiedza ludowa - kiedy bêdzie pe³nia, jak odró¿niæ pierwsz± od trzeciej kwadry. U nas znajdziesz informacje, których pró¿no szukaæ w podrêcznikach astronomii.
Ocena: