Zasilanie awaryjne
Bezobsługowe akumulatory żelowe - sprzedaż hurtowa baterii przemysłowych.
Wyszukaj w katalogu:
Katalog / BUDOWNICTWO / BIURA PROJEKTOWE, ARCHITEKTURA /

aran¿acja wnêtrz, projektowanie wnêtrz
aran¿acja wnêtrz, projektowanie wnêtrz
Ocena:
   


ML Projekt - biuro projektowe
Firma zajmuje siê tworzeniem projektów: domów jednorodzinnych oraz ich przebudow±, domków rekreacyjnych, warsztatów, budynków u¿yteczno¶ci publicznej. Prowadzimy nadzory budowlane.
Ocena:
   


projekty domów
Pracownia projektowa Domy na 5tkê. Gotowe projekty domów jednorodzinnych. Na stronie wszelkie informacje: widoki, opis, rzuty, elewacje, zawarto¶æ, kosztorys i wnêtrza domów. Adaptacja i zagospodarowanie terenu oraz zmiany w projekcie. Zapraszamy do zapoznania siê z nasza ofert± projektów domów jednorodzinnych.
Ocena:
   


Projekty domów HB Studio
HB STUDIO Pracownia Projektowa - projekty domów jednorodzinnych, gotowe projekty katalogowe, nowe i tanie projekty domów.
Ocena:
   


Aran¿acja wnêtrz
Nasciturus design - architektura wnêtrz, Warszawa, woj. mazowieckie. Projektowanie wnêtrz to nasza praca, przyjemno¶æ i pasja. Zaprojektujemy wnêtrze Twojego mieszkania, apartamentu, rezydencji, biura, restauracji, pubu, sklepu. Architekt, projektant wnêtrz.
Ocena:
   


ARKON PROJEKT konstrukcja i architektura
Pracownia wykonuje projekty nastêpujacych obiektów: budynki mieszkalne oraz us³ugowe, lokale gastronomiczne i handlowe, budynki magazynowe, zak³ady produkcyjne, gabinety lekarskie.
Ocena:
   


Architektura przemys³owa mazowieckie.
Firma projektowa \"MAREK RYTYCH ARCHITEKT\" istnieje od 1992 roku. Posiada do¶wiadczenie w kompleksowej realizacji inwestycji. Wykonuje projekty obiektów przemys³owych o z³ozonej technologii i funkcji. Posiada do¶wiadczenie w projektowaniu budynków biurowych, osiedli mieszkaniowych i wnêtrz.
Ocena:
   


Architektura i Sztuka architekt Miros³aw R±balski
Pracownia wykonuje projekty koncepcyjne, budowlane i wykonawcze w zakresie architektoniczno-budowlanym, ma³ej architektury, wnêtrz i zieleni. Uzyskuje uzgodnienia i pozwolenia. Prowadzi nadzory autorskie. Pracownia prowadzi te¿ dzia³alno¶æ artystyczn±.
Ocena: