Zasilanie awaryjne
Bezobsługowe akumulatory żelowe - sprzedaż hurtowa baterii przemysłowych.
Wyszukaj w katalogu:
Katalog / BUDOWNICTWO / AUTOMATYZACJA /

TAC Sp. z o.o.
Firma TAC jest wiod±cym producentem i dostawc± automatyki budynków, systemów zabezpieczeñ w budynkach oraz automatyki ciep³owniczej. TAC oferuje kompleksowe rozwi±zania w zakresie sterowania, zarz±dzania oraz nadzoru nad instalacjami i systemami zapewniaj±cymi komfort i bezpieczeñstwo. Oferowane przez nas systemy oparte o standardy otwarte (LonWorks i BACnet) nale¿± do najbardziej zintegrowanych i innowacyjnych rozwi±zañ na rynku.
Ocena:
   


Polska Grupa U¿ytkowników Technologii LonWorks
Serwis informacyjny U¿ytkowników Technologii LonWorks - inteligentny budynek i systemy automatyki - o¶wietlenie, klimatyzacja, kontrola dostêpu, HVAC.
Ocena: